lock search attention facebook home linkedin twittter

Bolagsstämmor

Årsstämma 12 april 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 12 april 2018, kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Hamngatan 15, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

VD:s anförande

Anförande av styrelsens ordförande

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.