lock search attention facebook home linkedin twittter

Ledning

Edvard Björkenheim Group Managing Director

Född 1970
Anställd sedan 2005 på dåvarande Capto Financial Consulting. Har arbetat som Managing Director i Capacent Finland sedan 2008 och tillträdde som Group Managing Director 2014.

Tidigare biträdande chef på Professional Services Business Trema, konsult på Abovo Consulting/Ernst & Young samt  treasury dealer på Fazer.

Examen från Hanken svenska handelshögskolan, Helsingfors.

Edvard äger 236 710 aktier i Capacent.

Edvard Björkenheim är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare

Joakim Hörwing Director

Född 1965
Medgrundare av Capto Financial Consulting 2002.

Examen i företagsekonomi, Lunds universitet.

Joakim äger 272 446 aktier i Capacent.

Joakim Hörwing är ej att anses enligt definitionen i koden som oberoende i förhållandet till Bolaget eller till Bolagets större aktieägare

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.