lock search attention facebook home linkedin twittter

Styrelse och revisor

Håkan Erixon Styrelseordförande

Född 1961

Styrelseordförande sedan 2015

Civilekonom

Styrelseordförande i Orio AB, ledamot av Nasdaq OMX Stockholms AB Bolagskommitté, samt styrelseledamot i Alfvén & Didriksson Invest AB och Vattenfall AB.

Tidigare styrelseledamot på SAAB Automobil Parts AB, ämnessakkunnig corporate finance på Regeringskansliet samt styrelseledamot i Carnegie Investment Bank.

Håkan äger 42 412 aktier i Capacent.

Håkan Erixon är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare

Per Olof Lindholm Styrelseledamot

Född 1944

Styrelseledamot sedan 2012

Fil kand ekonomi

Medlem i Capacents styrelse sedan 2012 med bred erfarenhet av styrelsearbete i Sverige och utomlands. Medgrundare av Catellas verksamhet i Belgien och Storbritannien.

Tidigare managing director på NSS, finansdirektör på Swedish Match AB samt Vice President utlandsprojekt på Svenska Handelsbanken AB.

Per Olof äger 21 500 aktier i Capacent.

Per Olof Lindholm är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare

Joakim Hörwing Styrelseledamot

Född 1965

Styrelseledamot sedan 2012

Examen i företagsekonomi Lunds universitet

Medgrundare av Capto Financial Consulting 2002. Director.

Joakim äger 296 446 aktier i Capacent.

Joakim Hörwing är ej att anses enligt definitionen i koden som oberoende i förhållandet till Bolaget eller till Bolagets större aktieägare

Cecilia Lager Styrelseledamot

Född 1963

Styrelseledamot sedan mars 2016

Ekonom vid Lunds universitet

Cecilia Lager har mångårig erfarenhet från finanssektorn, strategisk utveckling och transformation samt marknad och kommunikation. Cecilia är idag främst verksam som styrelseledamot och har haft ledande befattningar på bland annat ABB, Sapa, SEB och Alecta. Hon är bland annat styrelseledamot i Elanders AB, Cinnober Financial Technology AB, Navigera AB (ordf), Intellecta och Altor Fund Manager AB.

Cecilia äger 6000 aktier i Capacent.

Cecilia Lager är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare

Per Granath Styrelseledamot

Född 1954

Styrelseledamot sedan mars 2016

Civilingenjör KTH

Per Granath, var mellan åren 2006 och 2015 VD för Humana AB. Dessförinnan var Per VD för börsnoterade bolaget Intellecta. Tidigare har Per arbetat bl a med corporate finance på Handelsbanken inom Life Science och tjänstesektorerna och har varit vice VD på teknikkonsultföretaget Scandiaconsult (nuvarande Ramböll). Han är idag bland annat styrelseledamot i AB Salktennis (ordf), Humana AB och Svefa Holding AB.

Per äger (genom bolag) 292 631 aktier i Capacent.

Per Granath är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare

Daniel de Paula Revisor

Deloitte AB med auktoriserad revisor Daniel de Paula som huvudansvarig.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.