lock search attention facebook home linkedin twittter

Pressmeddelanden

Capacents CFO avgår

Capacents CFO Robin Paulsson har valt att avsluta sin tjänst för nya utmaningar utanför Capacent.

"- Jag vill tacka Robin för hans ambitiösa och noggranna arbete för Capacent och samtidigt önska honom lycka i framtida utmaningar", säger Edvard Björkenheim, VD Capacent.

Processen för att hitta en ersättare har påbörjats. Robin Paulsson slutar som CFO i augusti 2018.

För ytterligare information kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
Edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: info@mangold.se

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 09.00 CET.

Filer för nedladdning
Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.