Pressmeddelanden

Flaggningsmeddelande Capacent Holding

Capacent Holding AB (publ) förvärvade Capacent ehf ("Capacent Island") den 10 februari. Likviden i förvärvet har nu återinvesterats i enlighet med avtalet genom att säljarna har förvärvat totalt 97 170 aktier i Capacent Holding AB (publ) av Thomas Lundström och Hendrik Trepp.

Thomas Lundström är Director i den finska verksamheten och Hendrik Trepp är grundare av Capacent men är idag inte aktiv i bolaget.

Thomas Lundström har avyttrat 48 585 aktier och Hendrik Trepp 48 585 aktier.

Efter avyttringen äger Thomas Lundström 215 991 aktier, motsvarande 7,95 % och Hendrik Trepp äger 348 155 aktier, motsvarande 12,82% av aktiekapitalet i Capacent.

Efter köpet äger Goldcup 13845 AB 169 170 aktier, motsvarande 6,23% av aktiekapitalet i Capacent.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
Edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Robin Paulsson, CFO
Robin.paulsson@capacent.se
+46 70 750 08 63

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: info@mangold.se

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Filer för nedladdning

Investors