lock search attention facebook home linkedin twittter

Pressmeddelanden

Flaggningsmeddelande Capacent Holding

Capacent Holding AB (publ) förvärvade Capacent ehf ("Capacent Island") den 10 februari. Likviden i förvärvet har nu återinvesterats i enlighet med avtalet genom att säljarna har förvärvat totalt 97 170 aktier i Capacent Holding AB (publ) av Thomas Lundström och Hendrik Trepp.

Thomas Lundström är Director i den finska verksamheten och Hendrik Trepp är grundare av Capacent men är idag inte aktiv i bolaget.

Thomas Lundström har avyttrat 48 585 aktier och Hendrik Trepp 48 585 aktier.

Efter avyttringen äger Thomas Lundström 215 991 aktier, motsvarande 7,95 % och Hendrik Trepp äger 348 155 aktier, motsvarande 12,82% av aktiekapitalet i Capacent.

Efter köpet äger Goldcup 13845 AB 169 170 aktier, motsvarande 6,23% av aktiekapitalet i Capacent.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
Edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Robin Paulsson, CFO
Robin.paulsson@capacent.se
+46 70 750 08 63

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: info@mangold.se

Kort om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 150 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Filer för nedladdning
Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.