Ledning

Edvard Björkenheim Koncernchef och Vd

Född 1970
Anställd sedan 2005 på dåvarande Capto Financial Consulting. Har arbetat som Managing Director i Capacent Finland sedan 2008 och tillträdde som Group Managing Director 2014.

Tidigare biträdande chef på Professional Services Business Trema, konsult på Abovo Consulting/Ernst & Young samt  treasury dealer på Fazer.

Examen från Hanken svenska handelshögskolan, Helsingfors.

Edvard äger 287 822 aktier i Capacent.

Edvard Björkenheim är ej att anses enligt definitionen i koden som oberoende i förhållandet till Bolaget eller till Bolagets större aktieägare

Mattias Ek CFO

Född 1972

Anställd sedan 2018.

Mattias har en lång bakgrund från Management Consulting, bland annat på KPMG och PA Consulting Group och var tidigare CFO på Kaplan AB.

Examen i företagsekonomi från Stockholms Universitet.

Mattias äger 13 676 aktier i Capacent.

Mattias Ek är ej att anses enligt definitionen i koden som oberoende i förhållandet till Bolaget eller till Bolagets större aktieägare

Joakim Hörwing Arbetande styrelseordförande

Född 1965

Arbetande styrelseordförande sen 2019. 
Vice vd 2000-2018.

Medgrundare av Capto Financial Consulting 2002.

Examen i företagsekonomi, Lunds universitet.

Joakim äger 344 359 aktier och inga teckningsoptioner i Capacent.

Joakim Hörwing är ej att anses enligt definitionen i koden som oberoende i förhållandet till Bolaget eller till Bolagets större aktieägare