Styrelse och revisor

Joakim Hörwing Styrelseordförande

Född 1965

Styrelseordförande sedan 2019, styrelseledamot sedan 2011

Examen i företagsekonomi Lunds universitet

Medgrundare av Capto Financial Consulting 2002. Director.

Joakim äger 344 359 aktier och inga teckningsoptioner i Capacent.

Joakim Hörwing är ej att anses enligt definitionen i koden som oberoende i förhållandet till Bolaget eller till Bolagets större aktieägare

Per Olof Lindholm Styrelseledamot

Född 1944

Styrelseledamot sedan 2012

Fil kand ekonomi

Medlem i Capacents styrelse sedan 2012 med bred erfarenhet av styrelsearbete i Sverige och utomlands. Medgrundare av Catellas verksamhet i Belgien och Storbritannien.

Tidigare managing director på NSS, finansdirektör på Swedish Match AB samt Vice President utlandsprojekt på Svenska Handelsbanken AB.

Per Olof äger 21 500 aktier och inga teckningsoptioner i Capacent.

Per Olof Lindholm är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare

Cecilia Lager Styrelseledamot

Född 1963

Styrelseledamot sedan mars 2016

Ekonom vid Lunds universitet

Cecilia Lager har mångårig erfarenhet från finanssektorn, strategisk utveckling och transformation samt marknad och kommunikation. Cecilia är idag främst verksam som styrelseledamot och har haft ledande befattningar på bland annat ABB, Sapa, SEB och Alecta. Hon är bland annat styrelseledamot i Elanders AB, Cinnober Financial Technology AB, Navigera AB (ordf), Intellecta och Altor Fund Manager AB.

Cecilia äger 6000 aktier och inga teckningsoptioner i Capacent.

Cecilia Lager är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare

Anna Gernandt Styrelseledamot

Född 1981

Styrelseledamot sedan 2019

Juris kandidat vid Uppsala universitet.
Magister i entreprenörskap vid Stockholms universitet. 

Anna Gernandt har en 12 årig bakgrund på Google i ett flertal olika befattningar inom marknadsföring, kommunikation, analys, strategi och produkt. Anna har bland annat ansvarat för lanseringen av YouTube i Norden och är idag chef för YouTube i Norra Europa. Hon har även ansvarat för initiativ såsom Women and Diversity på Google i Sverige.

Anna äger inga aktier eller teckningsoptioner i Capacent.

Anna Gernandt är att anse, enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Ilgi Evecan Duran Styrelseledamot

Född 1987 

Styrelseledamot sedan 2019

Koç University examen i företagsekonomi.

Ilgi Evecan Duran arbetar för the Absolut Company som Global Innovation Manager. Hon har tidigare en mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom innovation och marknadsföring inom telekomoperatörer såsom Telia och Turkcell. Ilgi sitter även i styrelsen Stockholm Ministry of Change, TedX Stockholm.

Ilgi äger inga aktier eller teckningsoptioner i Capacent.

Ilgi Evecan Duran är att anse, enligt definitionen i Koden, som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Martin Johansson Revisor

PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Martin Johansson som huvudansvarig.