Finansiell kalender

december 02 2020
ABGSC INVESTOR DAY
december 14 2020
Extra bolagsstämma

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 14 december 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

februari 25 2021
Bokslutskommuniké 2020