Finansiell kalender

mars 24 2021
Årsredovisning 2020
maj 06 2021
Årsstämma
Delårsrapport Q1 2021
augusti 19 2021
Delårsrapport Q2 2021
november 10 2021
Delårsrapport Q3 2021