lock search attention facebook home linkedin twittter

Pressmeddelanden

Flaggningsmeddelande Capacent Holding

Primelog Holding AB har den 6 oktober 2015 avyttrat 144.637 aktier i Capacent Holding AB (publ) ("Capacent"). Efter avyttringen äger Primelog Holding AB 41.808 aktier, motsvarande 1,58% av aktiekapitalet i Capacent.

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
Telefon: +46 76 001 58 01

Joakim Hörwing, CFO 
joakim.horwing@capacent.se 
Telefon: +46 70 558 53 76

Kort om Bolaget:
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: info@mangold.se

Filer för nedladdning
Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.