Pressmeddelanden

Robin Paulsson tillträder som CFO i Capacent den 28 september 2016 och blir därmed ny medlem i ledningen av Capacent

Robin har drygt 15 års erfarenhet från tjänster inom det finansiella området. Senast kommer han från Klarna där han verkat som Finance Manager och Senior Manager inom Finance & Accounting. Dessförinnan har han arbetat i en ledande befattning inom Movestic samt inom Moderna Försäkringar. Han har även en bakgrund som auktoriserad revisor från KPMG. Joakim Hörwing, nuvarande CFO, kommer kvarstå i såväl bolaget som bolagets ledning.

- Capacent siktar på att fortsätta sin lönsamma tillväxtresa och Robin kommer vara en nyckelperson i att förbättra förutsättningarna för det, säger Capacents VD Edvard Björkenheim.

2016-05-31

För mer information, vänligen kontakta:
Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
Telefon: +46 76 001 58 01

Joakim Hörwing, CFO
joakim.horwing@capacent.se
Telefon: +46 70 558 53 76

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag, som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 100 anställda på fyra kontor i Sverige och Finland har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0)8 5030 1550
E-post: info@mangold.se

Filer för nedladdning